Heb je een studieschuld?

Uit onderzoek van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) blijkt dat er in 2015 13% van de oud studenten die moeten terugbetalen problemen heeft met de maandelijkse aflossing. Het gaat hier om iets minder dan negentig duizend studenten. Over het jaar 2016 zou dit oplopen naar bijna honderdduizend studenten die moeite hebben met het terugbetalen van hun studielening.

Volgens DUO zou dit het gevolg kunnen zijn van een verandering die sinds 2012 is ingevoerd. DUO kijkt sinds 2012 naar het inkomen van de oud studenten en baseert daarop het bedrag dat zij maandelijks moeten terugbetalen. Door de economische crisis zijn veel oud studenten werkloos en is het voor starters moeilijk om een baan te vinden.

Daarnaast stijgt ieder jaar het bedrag dat studenten lenen voor hun studie. Mede door de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn studenten meer gaan lenen. Volgens het CPB (Centraal Planbureau) zal de gemiddelde schuld daardoor stijgen naar 21.000 euro. Wel is voor studenten  die nooit een basisbeurs kregen de aflossingsprocedure anders. Zij mogen de schuld in 35 jaar afbetalen.

  • Gelet op bovenstaande ben je niet de enige met een studieschuld. Omdat het moeilijk is om als starter een baan te vinden kan het soms lastig zijn om de studieschuld terug te betalen.

Misschien woon je net op jezelf, heb je een minimum inkomen en moet je ook nog die studieschuld terug betalen. Ben je het overzicht kwijt of wil je juist graag hulp bij het opstellen van een haalbaar budgetplan? Heb je meer schulden en weet je niet waar je moet beginnen? Vaak is het mogelijk om een tijdelijke aflossingsstop in te voeren. SPBB kan je hier allemaal mee helpen.

Neem snel via de e-mail of telefonisch contact op en maak een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek.