Huurschuld

Heeft u een huurschuld?

Iedereen die een huis huurt is verplicht hier maandelijks huur voor te betalen. Het kan zijn dat u huurt via een woningbouwvereniging, maar ook via een particulier.

Er zijn verschillende situaties te bedenken waarbij het niet meer haalbaar is om de maandelijkse huur op te brengen. U kunt bijvoorbeeld werkeloos zijn geworden, problemen hebben met de huurtoeslag, onverwachte rekeningen hebben ontvangen of na een scheiding in de financiële problemen zijn beland. Ook kan het zijn dat u het overzicht over uw financiën kwijt bent en door de bomen het bos niet meer ziet.

Wanneer u de huur niet op tijd betaald, ontvangt u eerst een herinnering. Wanneer u hier niet op reageert volgt een volgende herinnering. Daarna zal de verhuurder vaak proberen contact met u op te nemen. Zij zullen met u proberen een oplossing te zoeken om via een betalingsregeling de schuld in te lopen.

Op het moment dat u niet reageert of het niet haalbaar is om een betalingsregeling af te spreken kan de verhuurder een deurwaarder inschakelen. Vaak verloopt het contact over de schuld hierna enkel via de deurwaarder. Zij zullen opnieuw met u proberen afspraken te maken om de schuld af te lossen. De kosten van de deurwaarder komen geheel voor uw rekening, vaak gaat het hier om aanzienlijke kosten.

Wanneer u er niet uitkomt met de deurwaarder zal uiteindelijk de procedure tot ontruiming van de woning worden opgestart. De deurwaarder verzoekt de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden en een vonnis te geven voor ontruiming. Meestal gaat de rechter hier al mee akkoord wanneer er sprake is van drie maanden huurachterstand. Wanneer u uit de woning wordt gezet moet u nog steeds de achterstand en de deurwaarderskosten betalen. Ook komen er bij een ontruiming vaak nog diverse extra kosten kijken die ook voor uw rekening zijn.

Wij begrijpen dat u het niet zo ver wilt laten komen. U kunt via de e-mail of telefonisch vrijblijvend een afspraak maken met SPBB om de mogelijkheden van ondersteuning bij uw problemen te bespreken.
Uit de jaarrapportage 2016 van de gemeente Amsterdam blijkt dat het aantal ontruimingen van corporatiewoningen met een derde is gedaald. Het gaat beter volgens de gemeente Amsterdam, dit komt door de aanpak waarin preventie een grote rol speelt. Doordat mensen met geldzorgen eerder in beeld zijn, volstaan lichtere vormen van hulp volgens Wethouder Arjan Vliegenhart. Er is gebleken dat het onverstandig is om mensen die vergaande financiële problemen hebben te laten terugvallen op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht.

Wanneer u een beginnende huurschuld heeft is het verstandig om aan de bel te trekken. Vaak is de huurachterstand niet het enige probleem. Wanneer u er vroeg bij bent is er meestal een oplossing te bedenken! SPBB kan u hier mee helpen.