Hulp en ondersteuning voor ondernemers

Heeft u als ondernemer zelf schulden en lukt het niet om dit goed geregeld te krijgen, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen ZZP’ers en bedrijven tot 15 medewerkers. Samen met ons kunt u werken aan het oplossen van de schuldenproblematiek en tevens uw bedrijf weer gezond maken.

Uw werknemers hulp bieden bij schulden
Heeft u een werknemer met schulden (loonbeslag) en lukt het uw werknemer niet om de problemen zelfstandig op te lossen? Dan kunt u samen met uw werknemer onze hulp inroepen.
Wij kunnen beoordelen of de schuldenaar in aanmerking zou kunnen komen voor een minnelijke schuldregeling. Voorwaarde is dat alle schuldeisers met de regeling akkoord gaan. In een intakegesprek wordt vastgesteld of:

  • de schuldenaar tot de doelgroep van de instelling behoort;
  • er sprake is van een problematische schuldsituatie;
  • hij/zij aan de voorwaarden van een schuldregeling kan en wil voldoen.

De schuldregelaar berekent de aflossingscapaciteit. Een schuldregeling is alleen mogelijk als deze een oplossing biedt voor alle schulden. Het duurt in de regel 4 tot 6 maanden voor duidelijk is of een regeling mogelijk is en een redelijke kans van slagen heeft.

De regeling is vrijwillig: schuldeisers zijn niet verplicht om mee te werken. Gaan alle schuldeisers akkoord en voldoet de werknemer drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden.

Onze hulp inschakelen? Neem dan contact met ons op!